Volg ons op Linkedin Linkedin
Terug naar overzicht

Wijzigingen Wet milieubeheer

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

 

Wat betekent de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

 

Wanneer geldt de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u in 2019 voldoen aan de informatieplicht. U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Voor de rapportage stelt RVO.nl begin 2019 eLoket open.

 

Planning

januari 2019: publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

januari 2019: eLoket wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen

april 2019: Inwerking treding van de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit

1 juli 2019: uiterste datum waarop u via eLoket uw rapportage kunt indienen om te voldoen aan de informatieplicht

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of instelling - naast de energiebesparingsplicht - ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)link eed pagina? Dan geldt de informatieplicht ook voor u. U kunt uw rapportage gelijk indienen met de deadline van uw audit op 5 december 2019.

 

Uitzonderingen informatieplicht

• Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer)

• Deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETS bedrijven, artikel 16.5 Wet Milieubeheer)

• Type C-bedrijven (vergunningsplichtig, artikel 2.14c Activiteitenbesluit milieubeheer)

• Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

 

Toezicht en handhaving

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw bedrijf of instelling is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het bevoegd gezag.

 

Aan de slag

U kunt voor de energiebesparingsplicht en de informatieplicht nu en straks de volgende acties ondernemen:

1. Check met de Wetchecker energiebesparing of uw bedrijf of instelling moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Heeft u een energiebesparingsplicht op grond van dit artikel, én valt uw bedrijf of instelling niet onder de uitzonderingen, dan geldt de informatieplicht;

2. Start gelijk met energie besparen. Neem de toepasselijke maatregelen uit de EML energiebesparing voor uw bedrijfstak. Of, als er voor uw bedrijfstak geen EML is, neem dan de voor u relevante energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder.

Zodra het eLoket open is, rapporteert u aan het bevoegd gezag de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Neemt u een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel, dan bent u verplicht dit bij de registratie te omschrijven.

 

Wilt u ook graag meer winst behalen door te investeren in zonne-energie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op met Fenny Lodewijk: 06-10005370 of f.lodewijk@zonnegilde.nl.

Recent nieuws van Zonnegilde Alle nieuwsberichten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen

Bekijk details

Overwegingen voor bedrijven om te investeren in zonnepanelen

Bekijk details

Hoe kun je zonnepanelen financieren?

Bekijk details

Is uw dak geschikt? We kijken graag met u mee.

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode + nummer*

 • uw telefoonnummer*

 • uw e-mailadres*

 

Vul het formulier in en download ons stappenplan!

 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

Vul het formulier in We kijken graag met u mee.

 • Heeft u een dak groter dan 1.000 m²?
 • Helaas moeten wij u berichten dat wij momenteel, gezien onze huidige projectportefeuille, geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen van daken kleiner dan 1.000 m².

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode*

 • huisnummer*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

 • Extra opmerking(en)