Volg ons op Linkedin Linkedin

Terug naar overzicht

 

Prinsjesdag 2018

Op dinsdag 18 september 2018 is het Prinsjesdag. Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan. Zonnegilde heeft voor u de belangrijkste aandachtspunten die betrekking hebben op duurzaamheid opgesomd:

Aandachtspunt 1: Energiebelasting

Minister Hoekstra van Financiën heeft de moeilijke taak om het gat van 600 miljoen euro in de Rijksbegroting te dichten. Voor Prinsjesdag is de meest haalbare variant om 600 miljoen euro extra te vinden door belastingen voor banken en grote industrieën te verhogen. 

Vanaf 1 januari 2018 gaat de energiebelasting omhoog. Deze verandering houdt in dat de grootverbruikers van gas en elektra €200 mln meer belasting gaan betalen dan al in het regeerakkoord was afgesproken (Bron FD).

 

Aandachtspunt 2: ODE

De overheid rekent sinds 1 januari 2013 een heffing voor Opslag Duurzame Energie, oftewel: ODE. Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. In 2018 moet er ruim €1 mrd worden opgehaald. Omdat het gas- en elektriciteitsverbruik in Nederland echter is gedaald ten opzichte van een eerdere raming moeten de tarieven worden verhoogd om hetzelfde bedrag binnen te halen, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken (Bron FD). Verbruikers van niet-duurzame energie gaan hierdoor steeds meer betalen.

 

Aandachtspunt 3: Schrappen van de dividendbelasting

De maatregel houdt in om een lagere belasting te heffen van de vennootschapsbelasting op winst vanaf €200.000. Dit moet Nederland voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker maken en moet Nederlandse bedrijven en particulieren administratie schelen.

Dividendbelasting wordt namelijk betaald over de winst die bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders. Hoe hoger de winst, hoe hoger de opbrengst voor de staatskas. Vooralsnog is er geen wetenschappelijk bewijs dat het afschaffen van dividendbelasting goed is voor het Nederlandse vestigingsbeleid.

De regeling gaat per 2019 in en het schrappen zou de overheid jaarlijks € 1,4 mrd kosten. Dit verschil wil het nieuwe kabinet compenseren door op andere terreinen de lasten voor het bedrijfsleven te verhogen (onder andere meer energiebelasting)

 

Aandachtspunt 4: Verlaging belastingaftrek

Voor 2019 heeft minister Wiebes een verlaging van deze belastingaftrek aangekondigd. Dit houdt in dat investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen nog maar voor een deel aftrekbaar zijn. Daarom geldt ook het advies om in 2018 nog een investering in duurzame bedrijfsmiddelen te doen.

 

Benieuwd wat Zonnegilde voor uw organisatie kan betekenen? Plan hier uw adviesgesprek in

 

Aandachtspunt 5: Klimaatwet

Om de geboorte van Klimaatwet te vieren, krijgt Nederland een jaarlijkse Klimaatdag. De vierde donderdag van oktober wordt voortaan omgedoopt tot deze klimaat evenknie van Prinsjesdag.

In juni presenteerde het kabinet de langverwachte Klimaatwet. Belangrijkste onderdeel van de wet is het streven naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast stelt de Klimaatwet dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% lager moet liggen dan in 1990. Dat gaat verder dan de verplichting van Brussel om de CO₂-emissie in 2050 met 80% omlaag te brengen. Bovendien moet vanaf dat jaar alle elektriciteitsproductie '100% CO₂-neutraal' zijn. Deze punten ontbraken in de kabinetsplannen. In de oorspronkelijke versie van de Klimaatwet was nog sprake van '100% hernieuwbaar'. Nu laat de wet ruimte voor kernenergie.

 

Aandachtspunt 6: Openstelling najaarsronde SDE+ 

Het budget voor SDE+ subsidie in 2018 is 12 miljard, waarvan nog 6 miljard in het najaar beschikbaar is voor onder andere de aanschaf voor zonnepanelen.

Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. De hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen:

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112) 
 • Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

 

Wilt u ook graag maatschappelijk verantwoord ondernemen door te investeren in zonne-energie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op met Fenny Lodewijk: 06-10005370 of f.lodewijk@zonnegilde.nl.

Recent nieuws van Zonnegilde Alle nieuwsberichten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen

Bekijk details

Overwegingen voor bedrijven om te investeren in zonnepanelen

Bekijk details

Hoe kun je zonnepanelen financieren?

Bekijk details

Is uw dak geschikt? We kijken graag met u mee.

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode + nummer*

 • uw telefoonnummer*

 • uw e-mailadres*

 

Vul het formulier in en download ons stappenplan!

 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

Vul het formulier in We kijken graag met u mee.

 • Heeft u een dak groter dan 1.000 m²?
 • Helaas moeten wij u berichten dat wij momenteel, gezien onze huidige projectportefeuille, geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen van daken kleiner dan 1.000 m².

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode*

 • huisnummer*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

 • Extra opmerking(en)