Volg ons op Linkedin Linkedin
Terug naar overzicht

Bedrijven laten groene miljardensubsidies liggen

Nederlandse bedrijven vragen minder subsidie aan voor groene energie dan er beschikbaar is. Gevolg is dat het voor Nederland lastiger wordt om de afgesproken doelen voor duurzaamheid te halen.

Het Rijk heeft voor het tweede halfjaar van 2018 €6 mrd beschikbaar voor onder meer wind- en zonne-energie, de zogeheten SDE+-regeling. De kans is groot dat dat bedrag niet helemaal wordt aangesproken, blijkt uit een rondgang langs verschillende adviseurs en marktpartijen. Oorzaak is een terugval in met name projecten voor windenergie en biomassa.

Als er minder wordt toegekend dan die €6 mrd, is dat een tegenvaller voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidies moeten de omslag naar groene energie bespoedigen. Juist deze week oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.

Windparken

'In wind zien we weinig grote projecten langskomen', zegt Joep Raats van PNO, een bedrijf dat subsidietrajecten begeleidt. Vooralsnog is alleen van Vattenfall bekend dat het subsidie aanvraagt voor een groot windpark.

In de SDE+-ronde van eind 2017 werd er nog €2,8 mrd toegewezen aan windparken op land. In de huidige subsidieronde zal dat waarschijnlijk minder zijn. Ook voor biomassa is het lastig om projecten rond te krijgen, zegt Raats.

Alleen de aanvragen voor zonne-energie zijn niet wezenlijk anders dan vorige subsidierondes. Maar zonne-energieprojecten kunnen niet het gat in de vergroening vullen dat ontstaat door het geringe aantal windparken, zegt Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar. Dan zou de sector fors moeten groeien en dat is niet realistisch: de sector is redelijk verzadigd en zitten er nog heel veel zonneprojecten in de pijplijn.

Daarbij zijn de aanvraagprocedures voor zonsubsidie de voorbije jaren strenger geworden. Ook is er steeds meer weerstand tegen grote zonneweides. Tot slot kan het elektriciteitsnet een enorme piek van zonnestroom niet aan.

En, zo klinkt het morrend uit de sector: de subsidies zijn hard gedaald. Daardoor zou het minder rendabel zijn om zonnepanelen te installeren, ook al is ook de de prijs van de panelen gezakt.

Bijstook

De SDE+-regeling wordt twee keer per jaar opengesteld. Dit voorjaar was er eveneens €6 mrd te verdelen. Toen werd er voor €5,3 mrd aan subsidie aangevraagd. Er is uiteindelijk €3,6 mrd aan subsidie toegezegd. Groene energieprojecten lijken dan ook minder goed van de grond te komen dan in de voorgaande rondes.

In voorgaande jaren werd er vaak juist veel meer aangevraagd dan er aan subsidie beschikbaar was. Twee jaar geleden kregen veel zonprojecten geen subsidie omdat een deel van het subsidiebudget toen werd toegewezen voor het de bijstook van biomassa in kolencentrales.

CO₂-opslag

In het regeerakkoord van vorig jaar, stond dat SDE+ kan worden verbreed. Onder andere afvang en opslag van CO₂ zouden betaald kunnen worden uit die subsidie. Dat is een heikel punt: milieuorganisaties zijn fel gekant tegen die afvang en opslag.

Maar volgens Raats zijn er veel signalen 'die wijzen richting een verbreding van de SDE+, bijvoorbeeld naar de afvang en opslag van CO₂'.

Als opmaat naar een vergroening van Nederland is het subsidiebudget voor groene energie de voorbije jaren fors opgelopen. Dit jaar is dat €12 mrd. In 2014 was het hele budget nog €3,5 mrd.

Over enkele jaren moet de subsidie weer zijn verdwenen. Volgens Kees Vendrik, die de onderhandelingen leidde aan de zogeheten Elektriciteitstafel, komt het moment dat subsidies voor duurzame energie niet meer nodig zijn al snel dichterbij. ‘In 2025 stoppen we met subsidie voor de productie van hernieuwbare energie.’

 

Wilt u graag weten of uw organisatie in aanmerking komt voor de SDE+ subsidie?

Zonnegilde is helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op met Fenny Lodewijk: 06-10005370 of f.lodewijk@zonnegilde.nl.

Deel dit bericht!

Recent nieuws van Zonnegilde Alle nieuwsberichten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen

Bekijk details

Overwegingen voor bedrijven om te investeren in zonnepanelen

Bekijk details

Hoe kun je zonnepanelen financieren?

Bekijk details

Is uw dak geschikt? We kijken graag met u mee.

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode + nummer*

 • uw telefoonnummer*

 • uw e-mailadres*

 

Vul het formulier in en download ons stappenplan!

 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

Vul het formulier in We kijken graag met u mee.

 • Heeft u een dak groter dan 1.000 m²?
 • Helaas moeten wij u berichten dat wij momenteel, gezien onze huidige projectportefeuille, geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen van daken kleiner dan 1.000 m².

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode*

 • huisnummer*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

 • Extra opmerking(en)