Volg ons op Linkedin Linkedin
Terug naar overzicht

Alles wat u wilt weten over de markt van zonne-energie

Duurzame energie wint snel terrein. Niet alleen daalt de kostprijs van energie die duurzaam is opgewekt al jaren, maar door ontwikkelingen in de markt worden duurzame vormen van energie nóg aantrekkelijker. Wij vertellen u graag meer over de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van zonne-energie.

De afgelopen jaren is de markt van duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder een stuk professioneler geworden. Echter, slechts enkele grote aanbieders voor de zakelijke markt bieden totaaloplossingen van advies tot ondersteuning bij subsidie-aanvraag en van uitvoering tot beheer en onderhoud.

 

Klimaatakkoord

Recentelijk is er na maandenlange onderhandelingen een definitief akkoord gekomen voor de Klimaatwet. Er is overeenstemming bereikt over de manieren waarop we CO2 de komende decennia gaan terugdringen.

In de wet worden drie doelstellingen gepresenteerd:

 1. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050*.

 2. Een reductie van 49% van de broeikasgasuitstoot in 2030*.

 3. In 2050 wordt de volledige elektriciteitsproductie CO2-neutraal opgewekt.

* ten opzichte van 1990

Er worden door de overheid mechanismen geïntroduceerd die ervoor zorgen dat deze klimaatdoelstellingen worden behaald. Ook organisaties en burgers kunnen hieraan hun bijdrage leveren.

 

Veranderingen in de markt van zonne-energie

Met deze doelstellingen uit de Klimaatwet worden de subsidieregelingen (SDE+) voor zonnepanelen de komende zeven jaar afgebouwd. Waar subsidies de afgelopen jaren nog als stimulans dienden, is dat de komende jaren door de invoering van CO2 heffingen op het verbruik van gas en elektra niet meer nodig.

Het is nu voor de zakelijke markt dus zeer aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Met de dalende investeringskosten leveren zonnepanelen al snel flinke besparingen op én betaalt men straks minder belasting.

De stijgende belastingen op onder andere gas en elektra in combinatie met het elektrificeren van vervoer en verwarming zorgen voor een grotere behoefte aan duurzame energiebronnen. Ook wordt er meer en meer gewerkt aan combinaties van wind- en zonne-energie.  

 

Salderingsregeling naar terugleversubsidie

De salderingsregeling waarbij de aan het net teruggevelerde elektriciteit in mindering wordt gebracht op uw energierekening vervalt in haar geheel en wordt vervangen door een terugleververgoeding. In deze vergoeding staat de terugverdientijd centraal. Deze regeling maakt het mogelijk uw zonnepanelen binnen zeven jaar tijd terug te verdienen.

 

Energietransitie biedt volop kansen

We zitten volop in een energietransitie en ontwikkelingen volgen elkaar in een gestaag tempo op. Duurzame energie wordt steeds aantrekkelijker gemaakt. Ondernemers en particulieren die gebruik maken van zonnepanelen besparen op hun energiekosten. Door de Klimaatwet en invoering van CO2-heffingen leveren zonnepanelen nu en in de toekomst geld op.

Er wordt een flinke golf van investeringen in duurzame energie verwacht en er worden steeds meer combinaties geïntroduceerd van windmolens, zonnepanelen, energieopslag en warmtewinning. Duurzame energie is meer en meer aan de winnende hand en zorgt voor een besparing voor planeet en portemonnee.

 

Ook benieuwd welke verdienmodellen zonne-energie biedt voor uw organisatie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op met Fenny Lodewijk: 06-10005370 of f.lodewijk@zonnegilde.nl.

 

Recent nieuws van Zonnegilde Alle nieuwsberichten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met zonnepanelen

Bekijk details

Overwegingen voor bedrijven om te investeren in zonnepanelen

Bekijk details

Hoe kun je zonnepanelen financieren?

Bekijk details

Is uw dak geschikt? We kijken graag met u mee.

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode + nummer*

 • uw telefoonnummer*

 • uw e-mailadres*

 

Vul het formulier in en download ons stappenplan!

 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

Vul het formulier in We kijken graag met u mee.

 • Heeft u een dak groter dan 1.000 m²?
 • Helaas moeten wij u berichten dat wij momenteel, gezien onze huidige projectportefeuille, geen nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen van daken kleiner dan 1.000 m².

 • Uw aansluiting:
 • bedrijfsnaam*

 • naam*

 • postcode*

 • huisnummer*

 • uw e-mailadres*

 • uw telefoonnummer*

 • Extra opmerking(en)