SDE+ subsidie

Voor 2018 is er opnieuw een budget beschikbaar gesteld van 12 miljard euro voor de subsidieregeling SDE+. Deze regeling maakt het financieel zeer aantrekkelijk om zonnepanelen te laten plaatsen op daken van ondernemingen met een grootverbruikers-aansluiting ( >3 x 80A). 

De SDE+ regeling verleent een langjarige (15 jaar) financiële ondersteuning aan ondernemingen, scholen en instellingen die duurzame energie in de vorm van elektriciteit produceren uit zonnepanelen (Zon-PV). Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste zijn:

  • - De installatie dient aangesloten te worden op een grootverbruikersaansluiting( >3* 80A).
  • - De SDE+ subsidie is gemaximeerd aan de hand van een maximum aantal vollast-uren.
  • - Er wordt getoetst op de financiële haalbaarheid van het project. Indienen van uw aanvraag met een gedegen financiële onderbouwing is daarom een must.

Zonnegilde heeft van 2014 tot en met 2017 voor bijna 150 panden de SDE+ Subsidie toegewezen gekregen. Het totale toegekende subsidiebedrag komt daarmee op ruim € 150 miljoen. Dit doen wij voor de zakelijke eindgebruikers, (semi)overheid en aannemers.

Met onze specifieke expertise verzorgen wij uw aanvraag, eventuele financiering en plaatsing van de PV-installatie, zodat u zonder omkijken maximaal profiteert van de 12 miljard ter beschikking gestelde subsidie voor 2018. 

 

In maart 2018 is de volgende mogelijkheid zijn om de subsidie voor uw pand aan te vragen.. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw pand zijn neem dan vandaag nog contact met ons op via 038-7730070.

 

Wat dit ècht voor u betekent is dat u vanaf dag 1 zonder geldelijke investering direct geld gaat verdienen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij u als organisatie tevens het wettelijke certificaat ‘CO2-proof’ in huis heeft en verzekerd bent van een stabiele energieprijs.

 

De SDE+ subsidie kan geheel vrijblijvend en zonder kosten door Zonnegilde voor u worden aangevraagd.

 

Organisaties die wij met succes hebben gefaciliteerd zijn o.a. Zeeman Distributiecentrum, Karwei Kampen, Landstede Groep, Wezenberg Groep Transport, Weever Graansloot, Gamma en Zuidberg te Ens en vele anderen. Kijk hier voor onze overige referenties.

Zonnegilde en Energiefonds Overijssel zijn in 2015 een samenwerking aan gegaan om een groot aantal PV-projecten te realiseren op daken van Overijsselse ondernemingen. 

Zonnepanelen & fiscaal

Energieleveranciers categoriseren bedrijven aan de hand van hun stroomverbruik: klein-, midden- en grootverbruikers. Hoe hoger het verbruik, hoe lager de tarieven en de belasting. Daaruit zou je kunnen concluderen dat voor grootverbruikers bij de aanschaf van zonnepanelen een langere terugverdientijd geldt. Immers, stroom uit het net afnemen is voor grootverbruikers voordeliger dan voor kleinverbruikers. Dankzij fiscale voordelen en subsidies leveren zonnepanelen toch financieel voordeel op. Daardoor worden de kosten voor de investering lager en de terugverdientijden korter. Dat effect wordt versterkt door de mogelijkheid om zonnepanelen in slechts 5 jaar af te schrijven.

Advies op maat. Op basis van uw energierekeningen en uw wensen en verwachtingen op het gebied van zonne-energie, brengen wij advies op maat uit. In de berekening nemen we ook de mogelijkheden van Energie-investeringsaftrek en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mee. Zo weet u precies wat uw financieel voordeel zal zijn.

Wilt u weten hoe interessant zonnepanelen voor uw bedrijf kunnen zijn neem dan contact met ons op.

 

UNIEK MKB Concept 

Zonnegilde BV heeft een coöperatie opgericht voor het midden- en kleinbedrijf.

Doel van de coöperatie is dat midden- en kleinbedrijven met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère, met voldoende dakoppervlakte en een energieverbruik tussen de 10.000 en 70.000 kWh volledig worden gefaciliteerd.

Het bedrijf sluit een financial-lease- overeenkomst met de coöperatie en wordt eigenaar van de zonnepanelen, en betaalt dit af via de energieleverancier. Vanaf het eerste jaar heeft de ondernemer financieel voordeel. 

Uw voordelen;

- Geen investering nodig. *Neem voor details contact met ons op.

- Wel direct belastingvoordelen, waaronder fiscaal afschrijvingsvoordeel EIA en KIA en energiebelasting

- Zonnepanelen worden eigendom

- Inclusief onderhoudskosten en verzekeringspremie

- Alles direct opzegbaar na verrekening van het restantbedrag (conform het jaarlijks overzicht)

- Vanaf het eerste jaar direct financieel voordeel.

 

Belastingvoordelen:

Energie-investeringsaftrek (EIA). Ten eerste is er de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, waaronder zonnepanelen. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 58% extra aftrekbaar van de fiscale winst. Lees meer over de Energie-investeringsaftrek (EIA) op de site van de Belastingdienst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ten tweede is er de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als u een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees meer over de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op de site van de Belastingdienst.

Wilt u weten wat dit mkb-concept voor uw bedrijf kan betekenen neem dan nú contact met ons op.