Dit komt er kijken bij een subsidieaanvraag voor zonnepanelen
24 januari 2018

Dit komt er kijken bij een subsidieaanvraag voor zonnepanelen

Zonne-energie is hot. Al jaren zijn we gestaag op zoek naar alternatieve vormen voor energie, aangezien huidige fossiele brandstoffen opraken. Daarnaast worden de kosten voor elektriciteit en gas gewonnen uit deze bronnen steeds duurder. De afgelopen jaren lijkt zonne-energie aan populariteit te winnen.

Ook de overheid ziet het belang van zonne-energie in. Met de in 2013 ingevoerde heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen Nederlandse huishoudens en ondernemingen een extra bedrag bovenop de energiebelastingen, waardoor energiekosten alleen maar verder oplopen. Doel van de ODE is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), waarmee duurzame energie wordt gestimuleerd, te financieren. Wat komt er allemaal kijken bij de aanvraag van deze subsidie?

Wat is de SDE+ subsidie?

De SDE+ subsidie is in het leven geroepen om bedrijven, organisaties en instellingen te stimuleren een duurzame energievoorziening te ontwikkelen. Duurzame is energie is namelijk beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen én is goed voor de economie. De SDE+ subsidie wordt gefinancieerd vanuit de opbrengsten van de ODE. Deze regeling maakt
het voor zakelijke eindgebruikers financieel aantrekkelijk om zonnepanelen te laten plaatsen.

Wie komt in aanmerking voor de SDE+ subsidie?

De SDE+ subsidie is beschikbaar voor alle ondernemers, instellingen en non-profitorganisaties. De  regeling garandeert ondernemingen die duurzame energie uit zonnepanelen (Zon-PV) produceren vijftien jaar lang financiële ondersteuning.

Voorwaarden voor SDE+ subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

De installatie dient aangesloten te worden op een grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80A).
Een gedegen financiële onderbouwing is een must voor de aanvraag van de subsidie.

SDE+ subsidie aanvragen

SDE+ heeft twee openstellingsrondes voor aanvragen; één in het voorjaar en één in het najaar. De subsidie kan aangevraagd worden voor biomassa, geothermie, water, wind en zon. De meeste Nederlandse bedrijven maken vooral gebruik van deze subsidieregeling voor de eigen opwek van zonne-energie.

Waar kun je subsidie aanvragen?

Voor veel bedrijven zijn subsidieaanvragen geen dagelijkse gang van zaken. Zonnegilde neemt het gehele proces van aanvraag, opstellen business case met financiële onderbouwing en officieel benodigde stukken, toestemming van huurder voor het plaatsen van zonnepanelen én het daadwerkelijke plaatsen van de panelen uit handen.

Wil jij ook investeren in zonne-energie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Wil jij als onderneming ook verzekerd zijn van een stabiele energieprijs? Ben je benieuwd of jouw organisatie in aanmerking komt voor de SDE+ subsidie?


Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met projecten op het gebied van zonne-energie en subsidieaanvraag. De SDE+ subsidie kan geheel vrijblijvend en zonder kosten worden aangevraagd.


Meteen weten of je voor een SDE+ subsidie in aanmerking komt? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Terug