Minister Wiebes wilt u met mij naar de film?
18 december 2017

Minister Wiebes wilt u met mij naar de film?

Afgelopen week was ik bij een kerstborrel. Naast een gezellige borrel waren wij ook uitgenodigd om naar de film “An Inconvenient Sequel” van Al Gore te komen kijken. Het was een indrukwekkend stukje film waarin getoond werd hoe belangrijk het is hoe wij in de toekomst beter moeten omgaan met ons leefomgeving. Een van de punten die Al Gore aanhaalde was dat zonne-energie een enorme bijdrage kan leveren aan onze energiebehoefte. Hij staat daar niet alleen in. Landen als Chili en de Filipijnen hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt op het gebied van het opwekken van duurzame energie omdat zij enorm getroffen zijn door natuurrampen als gevolg van de grote klimaatveranderingen. Hier zou Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen.                                                   

Nu ben ik al enige tijd actief bij grote bedrijven om hen te adviseren om te investeren in zonne-energie. Afgelopen periode hadden grote bedrijven vaak het beeld dat het voor hen niet interessant was om te investeren in duurzame energie. Dit terwijl zij vaak veel energie gebruiken en veel dakoppervlak hebben waardoor zij een grote bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening en dat dit voor hen ook financieel zeer aantrekkelijk is.

Het is o.a. financieel aantrekkelijk omdat de overheid subsidie verstrekt op de onrendabele top van de opwekking van zonne-energie. Tevens levert dit een extra besparing op als zij de zelf opgewekte energie gebruiken.

Wat wil nu het geval. Onze minister Wiebes wil met ingang van 2018 het eigen gebruik van de opgewekte energie minder subsidiëren. Argument hierbij is dat er, naar mening van de minister, een verkeerde prikkel uit gaat van het voordeel eigen gebruik van de opgewekte energie. Hoe kan er sprake zijn van een verkeerder prikkel als wij als Nederland nog zo achterlopen bij de doelstellingen die wij hebben afgesproken bij de klimaatconferentie in Parijs.

Nu zou ik graag een keer met de minister naar de film “An Inconvenient Sequel” gaan. In deze film wordt namelijk duidelijk gemaakt dat wij dagelijks zoveel zonne-energie op onze aarde krijgen dat we daarmee een heel groot deel van onze behoefte aan energie in de wereld zouden kunnen voorzien.

Ik ben van mening dat wij in een tijd waar wij nog zover afstaan van onze duurzaamheids-doelstellingen er geen enkele belemmering moet worden opgeworpen die investeren in hernieuwbare energie belemmeren. Zeker ook tegen de achtergrond dat een groot deel van de beschikbare subsidie in Nederland in de afgelopen jaren niet is gebruikt voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Beste minister Wiebes ik kijk uit naar de uitnodiging om samen naar de film gaan.

Zonnige kerstgroet

Roland van Houdt

Zonnegilde

Terug